Зад.1 - Изтеглете таблицата и сортирайте данните по Име и Фамилия на автора

Зад. 2 - Подредете авторите от Зад.1 по година на раждане

Зад. 3 - Изтеглете таблицата и подредете списъка с произведенията за четене по два критерия: по дни (Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък) и по брой на четенията от най-голямо към най-малко

Зад. 4 - Изтеглете таблицата и пресметнете общите налични средства по класове