Създайте в текстов файл с име „ВЪПРОСИ“ таблица с въпросите които искате да има в анкетният лист.
Използвайте специални символи, включително и емотикони.
Направете рамка на листа с подходящи фигури.

Пример: