2018-2019г.

Модул 1: ИТ и компютърни системи

Входно ниво

 1. ОС с графичен интерфейс
 2. Кодова таблица на РС, клавиатура, данни(2)
 3. BIOS и памет(3)
 4. Периферни устройства(3)
 5. Инсталиране на системен и потребителски софтуер
 6. Съвременни компютърни конфигурации(2)  Зад.1 Зад.2

Модул 2: Текстообработка

 1. Специализирани средства в текстообработката. Бележки под линия и препратки
 2. Номерирани списъци
 3. Форматиращи маски и стилове
 4. Създаване на план, анотация и съдържание на текстов документ
 5. Свързване и вграждане на обекти от ЕТ в текстов документ
 6. Циркулярни писма(2)
 7. Обмен с други приложения(2)
 8. Създаване на хипертекстови документи
 9. Конвертиране в HTML формат
 10. Създаване на брошура

Модул 3: Компютърна презентация

 1. Зачитане на авторските права при използване на ИТ
 2. Ефекти при смяна на слайдовете
 3. Изнасяне на презентация пред публика
 4. Бутони в презентация(2) упр.1
 5. Интерактивност в презентация(3) УПР.1
 6. Създаване на интерактивен тест(3)
 7. Създаване на интерактивен тест(3)
 8. Движещи се обекти

Модул 4: Създаване и публикуване на WEB документи

 1. Основни етапи при планиране на уеб сайт Избор на име и регистриране на сайт – Задача
 2. Основни етапи при проектиране на уеб сайт
 3. Проектиране на уеб страница
 4. Създаване на графичен модел на сайт
 5. Уеб дизайн стандарти и основни технологии в уеб
 6. Специализирани софтуерни средства за създаване на уеб сайтове
 7. Основи на HTML
 8. Основни тагове и тагове за форматиране
 9. Тагове за създаване и редактиране на таблици, хипервръзка и връзки към изображения и списъци – Задача
 10. Мултимедийни блокове в уеб страница
 11. Визуално оформяне на сайт с използване на CSSпример
 12. Правила и атрибути
 13. Форматиране на текст
 14. Форматиране на фон
 15. Рамки

Модул 5: Електронни таблици

 1. Свързване на обекти в ЕТ
 2. Форматиране на таблици
 3. Операции с данни в ЕТ.  Аритметични операции и вградени функции. Формули(2)
 4. Редактиране на формули и функции. Условни и логически изрази
 5. Графики и диаграми в ЕТ(2)Задача
 6. Създаване на легенди. Мащабиране и отпечатване – задача
 7. Създаване на легенди. Мащабиране и отпечатване
 8. Динамично свързване и вграждане

Модул 6: Бази от данни

 1. Начално запознаване с базите от данни и системите за тяхното управление. Примери(2) – Игра
 2. Модели на данни. Видове. Примери(2) – Пример, Пример2
 3. Релационни бази от данни. Системи за управление на БД(2)
 4. Начално запознаване със СУБД MS ACCESS
 5. Реализация на БД „Хотелски резервации” с MS ACCESS  – създаване на таблици(2)
 6. Реализация на БД „Хотелски резервации” с MS ACCESS – създаване на форми и попълване на данни(2)
 7. Експлоатация на БД. Режими на работа. Разглеждане на данни
 8. Експлоатация на БД. Режими на работа.  Търсене редактиране на данни
 9. Справки в БД – основни понятия, създаване на заявки
 10. Справки в БД – създаване на отчети
 11. Допълнителни настройки. Създаване на макроси в БД(2)
 12. Допълнителни настройки. Създаване на начална форма в БД(2)
 13. Обобщение.

Модул 7: Електронна търговия и електронни разплащания

 1. Електронна търговия – основни сведения. Области на приложение на електронната търговия
 2. Електронни разплащания – основни сведения. Електронни пари. Системи за електронни разплащания чрез кредитни карти. Система Борика.
 3. Електронни разплащания в epay.bg – задача

Модул 8: Компютърни мрежи

 1. Работа с регистри, предоставящи достъп до бази данни – задача
 2. Регистри, публикувани на сайта на МОН(2)
 3. Национален образователен портал(2)
 4. Запознаване с налични ресурси за безопасен Интернет(2)
 5. Борба с кибер-престъпността
 6. Проектиране и създаване на ЛМ(1ч.) – Зад –  УПР(2ч.)

Модул 9: Интегриране на дейности и документи

 1. Планиране на проект – определяне целите на проекта, нужния хардуер и софтуер(2)
 2. Изпълнение на проект(8)
 3. Представяне на проекта(2)