Като използваме хоризонтални линии, нека създадем знамето на България!