Отворете нов текстов документ в notepad, след което въведете:

Виж текста

Напишете нещо за заглавие и за текст, сменете цвета с избран от Вас  и запишете в HTML файл

Отворете нов текстов документ в notepad, след което въведете:

Виж текста

Напишете нещо за заглавие и за текст, сложете изображение, като поставите линк към избрано от интернет изображение  и запишете в HTML файл