Изтеглете html кода от бутона, след това напишете текста:

В един хубав следобед вървяло едно момче на име Евлоги.
Евлоги бил мечтател и винаги вярвал на хората.
Но му хрумнала идея, че за да живее щастлив живот,
трябвало да знае с кого да се събере в живота си,
кои хора са направили нещо голямо и кои нещо малко в живота му.
Трябвало да е наясно кои хора да подчертае в мислите си
и кои да задраска напълно!

Накарайте текста да изглежда като този на изображението с използване на тагове

Използвани тагове:

<br>, <b>, <big>, <small>, <u> и <del>