Отворете PowerPoint и създайте проект на малка фирма по показания модел

Изберете циклична диаграма и изтрийте ненужните кръгове, след което ги оцветете и попълнете с въпросите:

01. Какво искаме да постигнем?

02. Какво трябва да направим?

03. Какви качества на екипа са нужни?

04. С какви средства?

05. Дали сме постигнали целта?

06. Как да представим проекта?