Задача - Създайте картинката в Inkscape, като използвате само текст