Направете таблото по геометрия като използвате InkScape