Създайте в табличен вид седмична програма за избран от вас ден, като използвате MS WORD