Създайте мултимедийна картичка на тема: „14 февруари – празник на виното и любовта“. Използвайте възможностите на PowerPoint. Вмъкнете подходящи изображения и анимирани ефекти.