Създайте брошура в MS WORD подходяща за хранителен магазин

Изтеглете снимките на вашето устройство и работете с тях

Поставете за фон background-а който се намира отдолу.
Запишете брошурата като PDF