Създайте таблицата с населението на част от държавите и създайте диаграма отразяваща населението, поставете заглавие на диаграмата "Население на света", изберете показваните данни да се появяват над всяка колона.

Пример: