Тест "Контролна работа" 9 клас

   Тест 9 клас

     

 1. Мрежовите топологии са:
  Ethernet и Internet
  Шинна, Кръгова, Звездообразна и Дървовидна
  LAN и WAN
  Шинна, Триъгълна, Квадратна и Звездообразна
 2. Мрежов протокол, чрез който се организира преносът на данни между отделните компютри в мрежата се нарича:
 3. IP
  SMTP
  POP3
  FTP
 4. Протокол за предаване на хипертекст е:
 5. POP3
  TCP
  HTTP
  DNS
 6. Кои от изброените са вид на IP-адрес?
 7. Публични
  Статични
  Динамични
  Всички изброени са верни
 8. Какво представлява облачното пространство?
 9. Виртуално пространство за съхранение и споделяне на файлове
  Платформа за публикуване на блогове
  Социална мрежа
  Сайт с информация за времето
 10. Настройките на IP-адрес биват:
 11. Частни и Публични
  Автоматични и Публични
  Публични и Статични
  Автоматични и Ръчни
 12. Как се нарича уникален номер, еднозначно идентифициращ компютъра в Internet?
 13. IP
  Local Host
  Уебсайт
  Всички отговори са верни
 14. Кой е протокола управляващ изпращането на пакети?
 15. SMTP
  HTTP
  TCP
  POP3
 16. georgi@abv.bg e:
 17. URL
  IP адрес
  Адрес на електронна поща
  Адрес на уебсайт
 18. Интернет е:
 19. Програма
  Локална мрежа
  Глобална мрежа
  Градска мрежа
 20. При коя топология възлите в мрежата са свързани в кръг?
 21. Звездообразна топология
  Кръгова топология
  Шинна топология
  Дървовидна топология
 22. Буквени съкращения, които също са разделени с точки на отделни информационни блокове се наричат?
 23. Кръгова топология
  Уеб браузъри
  IP-адрес
  DNS


    


            СУ "БАЧО КИРО" - гр.Павликени     Учител - Георги Тодоров