Нека създадем презентация на тема: "Регистри, публикувани на сайта на МОН", натиснете на изображението за да се отвори сайта с регистри към МОН, след което създайте заглавен слайд и слайдове за регистрите които намерите, запишете презентацията в папката на класа