Отворете файла, разгледайте видовете рамки, след това променете размер и цвят и запишете в HTML