Класът трябва да организира и проучи дестинация за екскурзия, разделете се на екипи спрямо таблицата от изображението и се заемете с осъществяване на целите в екипа.