Отворете сайта www.mon.bg и потърсете информация за вашето училище, след това я запишете в WORD, след като сте готови се върнете и намерете информация за Вашето Свидетелство за завършено основно образование