Създайте следната блок-схема като използвате InkScape