Създайте MS Power Point реклама за електронен билборд, която представя:

  • център за компютьрно и чуждоезиково обучение;

  • възможности за реализация след успешно завършване на курса;

  • контакти.