Обмислете добре какъв сайт искате да създадете, като си записвате в тетрадките всеки един етап на проектиране (Към кого е насочен, каква е целта му, колко и какви менюта ще създадете, какъв цвят ще бъде дизайна и т.н.)