Тест Компютърни системи, мрежи и услуги 8 клас

   Проверка на знанията - 12 клас

     

 1. Твърдият диск е:
  Входно периферно устройство
  Изходно периферно устройство
  Запомнящо периферно устройство
  Комуникационно периферно устройство
 2. Кое от изброените е системен софтуер?
 3. Paint
  Windows
  Internet Explorer
  Word
 4. Контролери са:
 5. Електронни платки
  Кабели
  Софтуер
  Клавиатури
 6. Драйвър е:
 7. Периферно устройство
  Софтуер
  Порт
  Кабел
 8. Процесорът се намира на:
 9. PCI Express слот
  PS/2 конектор
  Северен мост
  Южен мост
 10. УУ служи за:
 11. Прехвърляне на файлове, чрез използване на Wifi мрежата
  Изпълнение на аритметико-логически операции от процесора
  Установяване на проблеми в устройството
  Управление и координиране на дейностите на компютъра
 12. Копресираща програма е:
 13. Winrar
  Windows
  Windows Explorer
  Windows Task Manager
 14. Програма се нарича:
 15. Последователността от стъпки при отваряне на менюта и прозорци
  Последователността от елементи на екрана на потребителския интерфейс
  Последователността от инструкции, които машината изпълнява
  Очакваните събития след задаване на команда
 16. Тактовата честота на процесора се измерва в:
 17. Мегабайти
  Мегахерци
  Мегабитове
  Гигабайти
 18. Скорост на шината се измерва в:
 19. Гигабайти
  Петафлопи
  Мегахерци
  Мегабайти
 20. Кое поколение позволява широколентов достъп до интернет и гласовите обаждания са през интернет?
 21. 1G
  2G
  3G
  4G
 22. Периферни устройства при които след свръзврането им с компютъра, автоматично биват разпознати, се наричат:
 23. USB
  Plug and Play
  RJ 45
  Drivers


    


            СУ "БАЧО КИРО" - гр.Павликени     Учител - Георги Тодоров