Нека днес да създадем презентация на тема "Пролет е!", използвате изображения от Интернет, опишете какво знаете за този сезон.