Зад.1 - Обмислете своето описание. Напишете го в тетрадките си. Въведете текста в текстов документ, проверете за грешки и запишете в папката на класа с вашите имена последвани от favorities

Зад.2 - Отворете файла, в него са написани имена на градове в България, при писането обаче са въведени буквите с различен регистър с малки и главни букви. Редактирайте текста така, че всички градове да са изписани само с малки букви и първа главна, запишете в папката на класа с вашите имена.

Зад.3 - Отворете файла в него има текст на песен, редакторът е допуснал грешка и е разменил текстове. Поправете текста. Въведете припева, който е пропуснат и го копирайте на всички необходими места.

Зад.4 - Отворете файла и го редактирайте. На следващия ред на всяка гатанка напишете как би звучала на книжовен български език.