Нека създадем интерактивна презентация на тема "Обекти на Юнеско в България"

Създайте папка с име ПРОЕКТ и вашите имена, отворете линка от бутона за да разгледате обектите на Юнеско, изберете 4 от тях и изтеглете изображения, запишете си информация в WORD за самите обекти

Изтеглете файловете с които да направите слайдовете в MasterSlide на PowerPoint