Отворете таблицата и напишете количество от спортните стоки които се предлагат по избор, след това въведете формули които да пресметнат общата цена, цената с отстъпка и обща цена с ДДС