Отворете сайта на Национален образователен портал, потърсете Информационни технологии за 10 клас и създайте презентация свързана с представяне, разглеждане и търсене на информация в Интернет.