Отворете нов PowerPoint документ, от менюто Изглед изберете Образец на слайд и създайте няколко слайда.

Може да използвате поставените отдолу изображения за Background, използвайте също така фигури (окръжности, звезди и др.) 

Най-отдолу поставете лента върху която да се изписва вашите имена и клас.