Тест Компютърни системи, мрежи и услуги 9 клас

   Компютърни системи, мрежи и услуги

     

 1. Производителността на суперкомпютрите се измерва с:
  Байт
  Флопс
  Херц
  Килобита в секунда
 2. Местоположението, посоката и скоростта на движението на обектите се определят от:
 3. Радари
  Софтуер за комуникация в реално време
  Системи за глобално позициониране
  Прогноза за времето
 4. Компютърните мрежи биват:
 5. Локална, градска, глобална
  Служебна, домашна, публична
  Съставна, комбинирана, разпределена
  Частна, квартална, областна
 6. Кой от домейните съдържа предимно достоверна и надеждна информация в сайтовете си:
 7. .com
  .bg
  .edu
  .ru
 8. Кое НЕ Е предимство на електронната търговия:
 9. Закон за електронната търговия
  Облекченото разплащане
  Евтината и ефективна реклама
  По-ниските цени на стоки и услуги
 10. Кое НЕ Е област на приложение в електронната търговия:
 11. Електронното банкиране
  Информация за прогноза за времето
  Електронни справки
  Електронни сделки
 12. Кое от следните приложения е облачна платформа:
 13. Стена в социална мрежа
  Microsoft Office 365
  InkScape
  Google Drive
 14. Посочете начин за електронно разплащане:
 15. Касов апарат
  Калкулатор
  Дебитна карта
  Карта за вход в хипермаркет
 16. В зависимост от предназначението на компютъра в локалната мрежа IP адресите биват:
 17. Частни и публични
  Частни и лични
  Публични и обществени
  Статични и динамични
 18. Работата с GPS изисква връзка с интернет:
 19. Само ако обекта се намира на открито
  Не изисква връзка с интернет
  Само когато обекта е в затворени помещения
  Изисква връзка с интернет
 20. Потребителите в една мрежа са с равнопоставен достъп (P2P - peer-to-peer), когато:
 21. Могат едновременно да споделят и получават ресурси помежду си, но зависят от други устройства
  Могат едновременно да споделят и получават ресурси помежду си, без да зависят от други устройства
  Не могат едновременно да споделят и получават ресурси помежду си и зависят от други устройства
  Споделят хостинг
 22. Кое от посочените е облак
 23. Хипервръзки в сайт
  Устройство за навигация
  Файлове, електронни таблици
  Приложения, предоставяни под формата на уеб услуги


    


            СУ "БАЧО КИРО" - гр.Павликени     Учител - Георги Тодоров