Тест "Контролна работа" 11 клас

   Контролна работа 11 клас

     

 1. Кое от изброените е домейн име?
  .com
  104.124.63.14
  software@gmail.com
  software.domain@gmail.com
 2. Какво е DNS lookup ?
 3. Метод за прехвърляне на данни по Интернет
  Метод за създаване на електронна поща
  Метод за откриване на IP адреси по името на хоста
  Метод за създаване на електронен учебник
 4. Кои са трите вида заявки при използване на DNS lookup?
 5. Рекурсивни, Матрични, Транслационни
  Интеративни, Реверсивни, Прогресивни
  Рекурсивни, Итеративни, Реверсивни
  Реверсивни, Матрични, Прогресивни
 6. Ако сме избрали ръчно конфигуриране на TCP/IP протокола е необходим: :
 7. IP адреса на DNS сървъра да се въведе ръчно
  IP адреса да започва с цифрите 192
  IP адреса да не е плаващ
  IP адреса да е част от локална мрежа
 8. При DDNS съществува възможност за:
 9. Пресмятане на изразходен до момента трафик на Интернет
  Автоматично обновяване на базата данни на сървърите
  Автоматично добавяне на споделени папки от други сървъри
  Ръчно обновяване на IP адреса на използван от нас Уебсайт
 10. VoIP представлява:
 11. Технология, която позволява прехвърляне на файлове по интернет
  Технология, която почиства компютъра от натрупани неизползвани файлове
  Технология, която позволява пренасянето на глас, чрез инфраструктурата на Интернет
  Технология, за сканиране на системата от вируси при браузърите
 12. Протокола NNTP е предназначен за:
 13. Разпространение на IP адреси
  Организиране на локална мрежа
  Разпространение, запитване, извличане и публикуване на новини
  Организиране на съвместен уеб-чат
 14. Услугата Е-mail използва протоколите:
 15. POP3, SMPT, IMAP
  POP3, NNTP, IMAP
  NNTP, IMAP, IRC
  IRC, POP3, IMAP
 16. Internet Relay Chat се използва за:
 17. Изпращане и получаване на новини по Интернет
  Създаване на форуми по Интернет
  Изпращане и получаване на съобщения, писма и файлове
  Комуникация в реално време
 18. Слой 3 при DoD се нарича:
 19. Приложен
  Транспортен
  Интер-мрежа
  Мрежов интерфейс
 20. Моделът DoD е създаден от:
 21. Министерство на външните работи
  Министерство на отбраната
  Министерство финансите
  Министерство на културата
 22. Слой 1 от DoD използва:
 23. Ethernet и Token Ring протоколи
  ARP и UDP протоколи
  TCP и DNS протоколи
  Ethernet и UDP протоколи


    


            СУ "БАЧО КИРО" - гр.Павликени     Учител - Георги Тодоров