Създайте презентация на тема "Обекти на Юнеско в България"

Първи слайд да съдържа заглавие на темата, останалите - заглавие на обект, снимка и информация. Натиснете картата на България за да се заредят обектите!