Трябва да създадете в PowerPoint на един слайд електрическа верига с анимационни ефекти за да заработи. Използвайте изображенията за да създадете слайда, отгоре сложете заглавие Осветление и запишете в папката на класа.