зад.1 - Изтеглете файла Class.xlsx от бутона, с помощта на втората таблица попълнете колоната "Състояние", оцветете наднормено и нормално тегло в два различни цвята, след това сортирайте данните от най-малко към най-голямо.

зад.2 - Създайте таблица по показания модел, попълнете времетраенето си, направете към нея диаграма, която да показва най-добре данните от таблицата.