Създайте интерактивна презентация като използвате следните изображения:

ПРИМЕР: