Изтеглете презентацията в която има слайдове с въпроси по ИТ и създайте от нея интерактивен тест с хипервръзки за верен и грешен отговор!

Използвайте двете изображения за верен и грешен слайд