Вие сте екип, който кандидатства по проект за компютърна техника, нужно е да създадете следните документи:

01. Създайте лого на фирмата в PowerPoint като използвате инструмента Shapes

02. Създайте бланка в MS WORD в която да включите логото и името на фирмата в горен колонтитул

03. Създайте визитки с логото на фирмата

04. Създайте фактурата в MS Excel