Създайте презентация на тема „Хардуер и софтуер“, вмъкнете изображения и поставете ефекти на слайдовете, след това запишете презентацията с вашите имена и името на темата.