Създайте редица от електронни писма по следната схема: 

Ученик № 1 изпраща до ученик №2 електронно писмо с началото на историята. Ученик № 2 дописва едно изречение и изпраща писмото на ученик № 3, който дописва едно изречение и изпраща писмото на ученик № 4, и т.н. Последният ученик дописва последното изречение и прочита цялата история пред всички, след което изпраща цялата история на учител.НАЧАЛО НА ИСТОРИЯТА:

 

ДРЕВЕН ЕГИПЕТ

Живели в далечен Египет брат и сестра Бену и Феми. Те били син и дъщеря на богат фараон…

Щракнете върху бутона за да отворите електронните адреси.