Зад.1 - Познайте имената на вирусите

Зад.2 - Попълни кръстословицата

Зад.3 - Разделете думите