Зад.1:

  • Отворете таблицата и я разгледайте.

  • Направете обобщаваща таблица за избора на меню – кои ученици са избрали съответното меню.

  • Филтрирайте обобщената таблица по колони, като визуализирате данните за ученици от 5а клас.

  • Филтрирайте таблицата по редове, като изберете „Вариант 1“

Зад. 2:

  • Отворете таблицата и създайте на същия работен лист обобщаваща таблица

  • Задайте таблицата да показва на коя дата, какъв размер тениска е поръчана и да се пресмята автоматично сумата.