Зад.1 - Отворете сайта и проверете дали името което искате за сайта си е свободно, разгледайте и какви са цените на разширенията.

Зад.2 - След като намерите свободен домейн, отворете Word и опишете за каква група от хора е предназначен сайта ви, какви менюта ще съдържа и каква е целта му.