Създайте емблема за униформа или лого на училището, използвайте InkScape.