Изтеглете презентацията и звука, след което добавете като background да звучи мелодията без да спира.