Вие сте избран да купите нужните продукти за празника на близки приятели.

Създайте 6 листа в програмата MS EXCEL, преименувайте ги с имена: Празник, Салати, Напитки, Сухи мезета, Общо, Диаграма. Създайте таблиците от снимките, а където има формула за пресмятане я напишете. Направете в последния слайд кръгова Диаграма с разходите.

Завършен вид: