Създайте презентация от 1 слайд, използвайте изображенията за създаването й. Използвайте Тригер и анимации.

Изображения: