Тест "Входно ниво" 7 клас

   Тест ИТ 8 клас Входно ниво

     

 1. Компютърният вирус е:
  програма за защита на важна информация в компютъра
  програма за защита от „приложения-вредители”
  програма за архивиране на важна информация
  програма „паразит”, която се възпроизвежда и разпространява обикновено с цел да нанесе вреди.
 2. Вярно ли е, че от Insert/Picture вмъкваме изображение?
 3. Да
  Не
 4. С кой бутон се извършва обединяване на клетки:
 5. Merge Cells
  Split Table
  Insert Left
  Split Cells
 6. Как се маркират непоследователни файлове?
 7. с клавиш Del
  с клавиш Ctrl
  с клавиш Shift
  с клавиш Esc
 8. Компютърната система не може да работи без:
 9. Принтер
  Мрежова карта
  Оперативна памет
  Ms Office
 10. Създаването на нов абзац или нов празен ред става с натискане на клавиш:
 11. Home
  Enter
  Delete
  Caps Lock
 12. Кое от изброените не е периферно устройство?
 13. Принтер
  Микрофон
  Звукова карта
  Клавиатура
 14. Текстът, който се обработва с компютър и се съхранява като отделен файл се нарича:
 15. Текстор редактор
  Диаграма
  Текстов документ
  Таблица
 16. За да се приложи команда върху даден файл, той трябва първо да бъде:
 17. Изрязан
  Центриран
  Маркиран
  Копиран
 18. Командата за изрязване на файл е:
 19. Cut
  New Folder
  Rename
  Delete
 20. WWW е абревиатура на:
 21. Word Web Work
  World Worst Web
  World Wide Web
  Word Work Wide
 22. Според вида на изчертаване на символите шрифтовете се делят на:
 23. Векторни и растерни
  Серифнии несерифни
  Графични и динамични
  Кирилиирани и некирилизирани


    


            СУ "БАЧО КИРО" - гр.Павликени         Учител - Георги Тодоров