Тест "Входно ниво" 7 клас

   Тест ИТ 7 клас Входно ниво

     

 1. Коя от следните програми е редактор за работа с таблични данни:
  Ms Word
  Ms Excel
  Google chrome
  Paint
 2. Вярно ли е, че всяко USB устройство с кабел е носител на информация?
 3. Да
  Не
 4. Чрез коя команда се вмъква изображение в презентация?
 5. View/Image
  Insert/Picture
  File/Open
  Edit/Picture
 6. Колко вида подравняване на текст в клетка познавате?
 7. 2
  4
  6
  8
 8. С кой от начините не може да се вмъкне изображение в текст?
 9. copy/paste
  Insert/picture
  С влачене на графичен файл в текстов документ
  Insert/text Box
 10. Кой файл е най-голям?
 11. 974 356 KB
  974 356 GB
  974 356 TB
  974 356 MB
 12. Какво е разширението на файл с таблични данни, създаден с MS Excel?
 13. .bmp
  .doc
  .xls
  .pptx
 14. Кой е клавишът за въвеждане на стойност в клетка?
 15. Numlock
  Enter
  Tab
  Esc
 16. Коя е функцията за средноаретметично?
 17. SUM
  AVERAGE
  MIN
  MAX
 18. Командата за преименуване на папка (файл) е:
 19. Cut
  New Folder
  Rename
  Delete
 20. Програмата Windows Explorer:
 21. Форматира текст
  Управлява процесите на компютъра
  Управлява файловата система
  Служи за команден интерпретатор
 22. Маркирането на няколко последователни файла от една папка извършваме:
 23. с помощта на клавиша Shift
  чрез клавишите Ctrl+A
  с помощта на клавиша Tab
  чрез клавишите Ctrl+X


    


            СУ "БАЧО КИРО" - гр.Павликени         Учител - Георги Тодоров