Напишете кода в Notepad (Text document)

Добавете и това:

<img src=http://todorovbulgaria.com/wp-content/uploads/2019/02/internet-html.png alt=“htmlt“ border=“7″>