Отворете Notepad(Text document) и поставете вътре кода от бутона, запишете в HTML и изберете UTF-8 кодиране, за да създадете игра, която изисква въвеждане на IP адреси от 192.168.1.1 и нагоре.

Под "Style" добавете следния код за да поставите background на играта

Насладете се на играта!